Hoe gaan wij te werk?

U neemt contact met ons op via de site of per telefoon, en maakt met ons een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Misschien weet u precies wat u wilt; uit ervaring weten wij echter dat details vaak nog niet zijn ingevuld. In ons eerste gesprek proberen wij grotendeels uw eisen en wensenpakket in kaart te brengen. Vervolgens werken wij kostenloos een globale berekening van de bouwkosten voor u uit.

Indien u naar aanleiding hiervan met ons verder wilt, ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging voor de bouwbegeleiding. Na ondertekening van deze opdrachtbevestiging gaan wij met u het renovatieplan verder uitwerken, totdat het volledig naar uw wens is.

Spakler & Verwoolde leveren schetsen aan om de veranderingen voor u helder te maken. Na één of meer vervolggesprekken komt er een definitief plan. Na uw goedkeuring van het definitieve plan vragen wij bij verschillende betrouwbare partijen offertes voor de bouw aan, die wij vervolgens aan u voorleggen en toelichten.

Spakler & Verwoolde bemiddelen voor u met specialisten en gekwalificeerde bedrijven. Afhankelijk van uw eisenpakket moet daar een keuze in worden gemaakt.

Wij zijn onafhankelijk en hebben geen enkel belang bij wie u kiest voor de opdracht. Spakler & Verwoolde helpen u met het beoordelen van de offertes en het maken van de juiste keuzes. Uiteindelijk gaat u zelf de contracten met de aannemers aan en u verzorgt zelf de betalingen.

Kosten Spakler & Verwoolde:

Aan het kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.

Naar aanleiding van ons gesprek doen wij een voorstel inzake de totale bouwbegeleiding. Afhankelijk van het project worden de kosten berekend op uurbasis, wordt er een percentage van de bruto bouwsom berekend, of een combinatie van beide. Wij kunnen u ook een voorstel doen waarbij wij het gehele traject - van ontwerpen van het plan tot en met de oplevering - voor een vast bedrag uitvoeren.

 

Betaling bouwkosten

Alle nota's van de aannemers gaan rechtstreeks naar u. Wij ontvangen een kopie van de aannemer. Wij controleren de nota's en de stand van zaken en adviseren u of tot betaling kan worden overgegaan.

Wat doen Spakler & Verwoolde voor u?

Bouwbegeleiding en bouwbemiddeling:

 • aanspreekpunt voor, tijdens en na uw project
 • verzorgen van bouwkundige inspectie / aankoopkeuring
 • beoordelen en visueel inzichtelijk maken van uw bouwplannen
 • opstellen van programma van eisen
 • selecteren van op elkaar ingespeelde aannemer, loodgieter, architect en overige adviseurs
 • het beoordelen van constructies
 • het aanvragen van offertes en het beoordelen van prijs- en contracten
 • het coördineren van subsidieaanvraag en vergunningentraject, het inventariseren van benodigde verzekeringen
 • planning- en budgetbewaking (meer-/minderwerk)
 • toezicht houden op de bouwplaats en directievoering
 • periodieke rapportage
 • coördineren van inrichting/afwerking
 • (voor-)oplevering en afhandeling
 • nazorg